Voorafgaande aan de doopdienst op 1e Paasdag werden Marten v/d Veen en Andries v/d Zwaag herdacht in een moment van gedenken. Beiden ontvielen zij in onze gemeente deze afgelopen week.

Daarna werd het liturgisch bloemstuk uitgelegd door Antje Nicolai wat ging over de opstanding van onze Here Jezus Christus.

In deze doopdienst is Wiebrand zoontje van Rob en Geertje van Houten gedoopt door ds.Klaas Snijder in het bijzijn van onze gemeente. Na de doopvragen te hebben gesteld vloeide rijkelijk het doopwater over Wiebrand zijn hoofd, ten teken van het verbond. Na de doop overhandigde dienstdoende ouderlinge Ida Nicolai de doopkaart aan de ouders. Ook van de kindernevendienst kwam er nog een prensentje.

De verkondiging van ds.Snijder kwam uit Lukas 24 vers 1 tot 12.
U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt. Na de verkondiging zongen wij staande het prachtige lied: “U zij de glorie”.

Tijdens de collecte is een filmimpressie getoond van de Stichting Kliniek Zavora.

Na de dienst was er nog gelegenheid de doopouders te feliciteren en kon men onder het genot van koffie of thee nog even napraten.

Tekst L.N.  foto’s J.v.D.