Zondagmiddag 24 september nam ds. Klaas Snijder afscheid van onze gemeente. De dienst die om 14.00 uur begon met als voorganger onze eigen predikant. Tijdens deze dienst zong de damesgroep Credo (waar ook Fokje Snijder lid van is geweest) hun twee liederen toe. Voor de verkondiging had ds. Snijder de tekst genomen uit Matt.7:13 en 14. De kinderen gingen voor de uitleg naar hun eigen nevendienst. Na terugkomst in de kerk boden de kinderen dominee en zijn vrouw elk een paraplu aan die zij mooi hadden versierd. Folkert Tabak nam als voorzitter van de kerkenraad het woord en haalde herinneringen op aan de tijd dat zij hier aan onze gemeente verbonden waren. Namens de synode van de vGKN sprak da. van Harten-Tip de fam. Snijder enkele warme woorden toe. Marten Claus bood hun namens de gemeente een cadeau aan in de vorm van een tuinset. Ook kregen zij nog een prachtig schilderij aangeboden door Dorien v/d Meer, welke zij zelf geschilderd heeft. Na de dienst was er gelegenheid om samen onder het genot van een kopje koffie of thee afscheid te nemen van het echtpaar Snijder. Wij mogen als gemeente terug kijken op een geslaagde middag.

Foto’s: J.v.D   tekst: L.N.