Zondagmorgen 14 mei was een feestelijke dienst. André de Graaf en Hinke de Graaf-Visser deden vanmorgen openbare belijdenis van hun geloof en hun kinderen Elsa en Froukje werden gedoopt. André kreeg de tekst mee uit Colossenzen. Ds. gaf Hinke een tekst mee uit 1 Petrus. De gemeente zong André en Hinke staande het lied Adonai toe. Tevens lieten Roelof en Janet Luchtenburg hun kindje Naomi dopen. De kinderen van de kindernevendienst mochten de doop van dichtbij meemaken vlakbij het doopvont. Ds.K.Snijder die de dienst leidde zei de doeltreffende woorden “Dopen is wassen, je bent vuil en de doop maakt je schoon”. Na de doop zong de gemeente hun staande toe het lied Abba Vader. Voorzitter van de kerkenraad Folkert Tabak sprak de doopouders toe, hij zei o.a. “Dat ze geen kinderen van de wereld zijn maar kinderen van God”. De schriftlezing van ds.K.Snijder  werd gelezen uit 1 Joh. 3: 1-8. Thema, “Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden”. Na de dienst was er gelegenheid om de doopouders te feliciteren van onder het genot van een kopje koffie of thee even na te praten over deze bijzondere dienst.

tekst L.N.   foto’s J.v.D.