Zondagmorgen 7 mei j.l. werd br.Koop Zijlstra bevestigd als diaken van onze gemeente. Voor de dienst werd een ieder welkom geheten bij de ingangen door de wijkass. Ds.K.Snijder, die de dienst leidde heette ook de gasten welkom waarna de kinderen naar hun eigen  kindernevendienst gingen om daar hun eigen dienst te houden. Ds.las een gedeelte uit Lukas 9:23-27 wat ging over de liefde van God. ”Je wordt een christen als je God volgt”. Na de verkondiging was de bevestiging van br.Koop Zijlstra als diaken, hem werden de vragen gesteld en het antwoord van br.Koop Zijlstra was volmondig JA. Wij als gemeente mochten br.Koop Zijlstra toezingen met het lied uit Psalm 134:3, Dat s’Heeren zegen op u daal. Hierna sprak de voorzitter van de kerkenraad br.Folkert Tabak br.Koop Zijlstra bemoedigende woorden toe, waarna ds.Snijder de aftredende ambtsdrager Jannie Kooistra, Ida Nicolai, Jenne Mulder en Koos Spreeuwes, Ankie v/d Wiel en Anne Jaap v/d Meulen bedankte voor hun geweldige inzet die zij de afgelopen 4 jaren voor de gemeente hebben volbracht. Na de dienst was er gelegenheid om de aftredende ambtsdragers en br.Koop Zijlstra te bedanken en te feliciteren, ook was er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten.
Tekst L.N.   Foto’s J.V.D.