Wat is een Alpha cursus?

Een Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen elangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn.

Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Sinds enkele jaren word in Harkema de Alpha-cursus gegeven. Wij starten elk jaar in Januari.

Inlichtingen en opgave:

Ida Nicolai
Tel.:0512-777447