Bijbelstudie “Rondom Gods woord”

De bijbelstudiegroep komt in het winterseizoen regelmatig bij elkaar,en wel op Donderdag avond om samen de Bijbel te openen en te bestuderen.

Dit levert mooie en leerzame avonden op,  De groep bestaat uit ongeveer 18 leden, wij komen eens in de 2 a 3 weken bij elkaar en beginnen om 19.45 uur. Nieuwsgierig geworden, nieuwe leden zijn van harte welkom.deze winter maanden gaan we het Bijbelboek Jacobus behandelen.De avonden worden geleid door Meint van Dijk

U kunt ook contact opnemen met Sjoerdtje van Dellen