Gebedsgroep

Eenmaal in de maand op een ochtend om 10.00 uur komt de gebedsgroep bijeen. Uiteraard is er altijd ruimte voor persoonlijk inbreng voor de leden van de gebedsgroep. Er wordt van tevoren onder het genot van koffie of thee besproken wie graag voor welk gedeelte wil gaan bidden zodat het duidelijk is wie wat gaat benoemen.

Er wordt gebeden in volgorde van de kring. De gebedsgroep leden zouden graag zien dat meerdere mensen zich hiervoor geroepen voelen opdat misschien de groep in tweeën kan worden gesplitst. Eventueel zou het dan mogelijk zijn om bijvoorbeeld op een ochtend in de week gebedskring te houden. Het gebed sterkt de gemeente in het kunnen doen van haar werkzaamheden.

 

Aandachtspunten voor ons gebed

Wij danken God voor wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft
Wij willen ons ook voor Hem verootmoedigen

Wij bidden voor onze gemeente:
om wijsheid en liefde voor de kerkenraad, pastorale medewerkers en jeugdwerker
om inzicht in het beleid dat ze moeten voeren

Wij bidden voor de leiding van de clubs, kindernevendienst, enz.:
dat ze geleid mogen worden door Gods Geest

Wij bidden voor gemeenteleden:
om Gods troost en zorg voor hen
-die ziek zijn _______________(u/jij kunt zelf de namen invullen)
-bij wie verdriet en zorgen zijn
-bij wie rouw is

Wij bidden voor onze jongeren:
dat ze tot geloof mogen komen
dat ze weerstand kunnen bieden tegen de vele verleidingen, die ze tegenkomen

Wij vragen om een opwekking in onze gemeente
we bidden voor de leden die niet of nauwelijks meer betrokken zijn bij onze gemeente,
dat ze geraakt mogen worden door de Geest

Wij willen vragen om Gods zegen voor de zending en evangelisatie:
wij denken aan aan de evangelisatie in ons dorp en aan de zendingsprojecten waar onze gemeente bij betrokken is.
Wij willen de leiding en deelnemers van de Alpha-cursus en Youth-alphagroep aan Gods zorg opdragen

Wij willen ook bidden voor de deelnemers aan de projekten van World Servants en de Athletes in Action

Wij bidden voor onze gemeente
dat ze mag groeien en tot een zegen mag zijn voor ons dorp Harkema

Wij bidden voor de overheid die over ons gesteld is
dat ze de wijsheid van de Here God ontvangen voor een goed bestuur voor ons land, provincie en gemeente

Wij danken God voor de fijne en blijde gebeurtenissen in de gemeente
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ida Nicolai