Groeigroep

Onze groeigroep bestaat uit ongeveer 10 personen, die regelmatig bij elkaar komen om samen een gedeelte uit de bijbel te bespreken. Het thema voor dit seizoen is “Burgers van Gods Koninkrijk”. We komen 1x per twee weken bij elkaar.

Deze avonden zijn bedoeld om van elkaar te leren en niet specifiek als Bijbelonderricht. Groeigroepen zijn, zoals de naam al aangeeft bedoeld om te groeien. Daarom zou het heel mooi zijn dat er in onze gemeente meerdere groeigroepen zullen ontstaan, om zo te groeien in het geloof.
Door in kleine groepjes over God, bijbel en geloof te praten worden de gemeenteband en de onderlinge liefde versterkt.. Gespreksgroepen zijn eigenlijk een soort bouwstenen waaruit de gemeente opgebouwd wordt.