Kerstgezinsdienst gehouden op 25 december 2017.

Voor de dienst zongen wij het lied “Komt allen tezamen”. Na de intocht kwamen de kinderen met lichtjes de kerkzaal binnen en liepen naar boven. Na gebed, votum en groet zongen de kinderen “Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht”, waarna de kinderen weer naar beneden gingen en hun plaats in namen. Na de collecte, die bestemd is voor World Servants, werd het lied “Hoor de Engelen zingen d’ eer” gezongen. De schriftlezing werd voorgelezen door Anouk Kooistra in twee gedeelten, n.l. Lukas 2: 1-7, waarna het lied “Ere zij God in onze dagen”, daarna uit Lukas 2: 25-35. De overdenking, die door Ruben van Koningsveld werd verzorgd, ging over de geboorte van Jezus en die uiteindelijk leid naar Pasen. Na de overdenking ging de gemeente in stilte naar de grote zaal in het Lichtbaken om daar getuige te zijn van het schimmenspel “Mary did you know”. Na dit spel kreeg een ieder de zegen mee en zongen wij nog het lied “Ere zij God”, waarna een ieder huiswaarts keerde.

Tekst: L.N./foto’s J.v.D.