Harkema,   25 juli 2021          9.30 uur

 

                   Thema: “Elisa als SchuldHulpMaatje”

 

 • Vóór de dienst Gez. 443 “Liefde Gods die elk beminnen
 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 146: 3, 4, 5 “Heil wien Jakobs God wil bijstaan”
 • Onze Hulp en Groet
 • Tsien Geboaden yn it Frysk
 • 13A: 1, 2 “d’Almachtige wol sels myn hoeder wêze”
 • Gebed bij het openen van de Schriften
 • Lezen II Koningen 4: 1 – 7   HSV
 • Opwekking 488 “De kracht van uw liefde”met de beamer meezingen

https://www.youtube.com/watch?v=nS4wJwUYEVo

 • Preek “Laat uw liefde stromen”
 • 488B “Zolang er mensen zijn op aarde”
 • Gebeden
 • Slotlied, Gez. 437 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”
 • Zegen
 • Collecte bij de uitgang