• Lied voor de dienst: Lied 695 vs. 1, 2 en 4 (Heer, raak mij aan met uw adem…)
 • Welkom en mededelingen
 • Stilte, votum en groet
 • Lied 139b 1 en 2 (Heer u doorgrondt en kent mij…)
 • Genadeverkondiging en richting voor ons leven wetslezing (herziene Statenvertaling)
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Lied via beamer: Opwekking for Kids 172 ‘Heer u kent mij als geen ander’
 • Schriftlezing 1: Johannes 4 vs. 1-15 (HSV)
 • Psalm 23 vs. 1 (Ik wil van God als van mijn herder spreken…)
 • Schriftlezing 2: Johannes 4 vs. 16-30 (HSV)
 • Lied 653 vs. 1 en 2 (u kennen uit en tot u leven…)
 • Verkondiging
 • Lied 654 vs. 1, 4 en 6 (zing nu de Heer, stem allen in…)
 • Gebeden, dank en voorbede, stil gebed, onze Vader
 • Collecte (alleen noemen)
 • Lied 838 1 en 2 (O grote God, die liefde zijt)
 • Zegen