Vol van Pracht, kerstfeest voor de ouderen.

 

Dinsdag 18 december mochten we het kerstfeest vieren met onze oudere en alleenstaande broeders en zusters.

Het kerstfeest werd ingeluid door een kort optreden van Bloei samen met Frans van Herwijnen.

Onder het genot van een kopje koffie en thee konden we hier naar luisteren.

Na een woord van welkom door Jantina Hamstra was het kerstfeest nu echt begonnen.

Onder begeleiding van Janny Nicolai op het orgel, zongen we ons eerste lied; ‘Komt allen tesamen’

Daarna ging Froukje Wesseling ons voor in gebed.

Afwisselend werd er gezongen, een gedeelte uit de bijbel gelezen door Jellie Pera en werd er geluisterd naar de meditatie van Froukje.

De meditatie stond ik het teken van het Licht van de geboorte van Jezus.

Maria was Vol van Pracht omdat zij het kindje Jezus mocht dragen en baren.

Daarna was het de beurt aan Bloei om een paar mooie liederen te zingen.

Na het optreden werd er genoten van een kopje koffie en thee met een lekkere kerstkrans.

Na de pauze werden er nog enkele liederen gezongen, afgewisseld door een gedicht.

Het gedicht dat werd voorgelezen door Marja Schippers was Liefde en Licht, geschreven door onze zuster Janna van der Veen – Groen. Zuster van der Veen schreef dit gedicht in 2001.

Het gedicht wat in het teken staat van Liefde en Licht paste precies bij het thema van deze middag; Vol van Pracht.

Ook mocht Bloei nog een keer een optreden verzorgen.

Hierna was het alweer tijd voor de tweede pauze, een borrel met een hartig hapje.

Ondertussen was Leffert Nicolai druk bezig in de keuken om de soep warm te maken.

De heerlijke geur deed ons allen uitzien naar de broodmaaltijd.

Even voor zes uur ging Froukje ons voor in gebed om zo een zegen te vragen over de broodmaaltijd.

Het gebed was een combinatie van bidden en zingen, waarbij Bloei en iedereen in de zaal mee zongen.

Na het gebed werd de soep opgediend, deze keer kippensoep. Met zorg bereid door Jannie de Roo.

Inmiddels waren Johannes en Hammie Boersma ook weer terug met de kroketten.

Deze werden uitgedeeld en er werd heerlijk van gegeten.

Tijdens de broodmaaltijd was het zeer gezellig. Er werden gesprekken gevoerd over en weer. Samen gezellig aan tafel genieten van de heerlijke maaltijd.

En dan loopt het kerstfeest alweer bijna naar het einde.

Na het zingen van Stille Nacht ging Jantina ons voor in dankgebed.

We mochten nog eenmaal luisteren naar een lied van Bloei, het lied Zegekroon. Een prachtig lied over onze koning Jezus.

Daarna sprak Fred van der Weg nog een woord van dank uit naar een ieder die heeft meegeholpen om dit kerstfeest tot een succes te maken.

Tot slot werd het lied Ere zij God gezongen.

Een prachtig lied om onze God te eren en zo het kerstfeest af te sluiten.

Na het uitdelen van een kerstpresentje, verzorgd door Klasiena Holthuis, ging een ieder weer op weg naar zijn of haar eigen huis.

De diaconie en de wijkassistentes zien terug op een zeer gezellig kerstfeest.

Tekst: J.H. // Foto’s J.v.D.