In deze dienst werd er afscheid genomen van groep 8 van de kindernevendienst, te weten Aljan Veenstra, Anita v/d Wal, IIse v/d Veen, Steffelina Visser, Lianne Kootstra, Johan Boorsma, Anna Ritsma en Johan Bakker. Het thema van deze dienst was “Jona, ben jij altijd gehoorzaam?”  Na de zegengroet stelde Nicolien Bergsma die ook de leiding had in deze dienst de kinderen aan de gemeente voor. Na het zingen van een aantal liederen speelden zij een Bijbelverhaal voor met karakter. Na deze uitleg zongen wij het bekende lied “Jona, ga naar Ninevé”. De overdenking ging ook over Jona, Nicolien noemde een mooi voorbeeld n.l. het volgende “Ga je de weg met God, of ga je weg van God”, een nadenker vind u niet? Na de overdenking was het tijd voor het overstap moment, de kinderen kwamen één voor één uit de tent en voegden zich bij de tiener leiding, Bote, Andre, Peter en Sjoerd. Tenslotte zong de gemeente hen staande toe het zegenlied “De Here zegent jou!” Aafke van Doezum van de kindernevendienst had voor de kinderen die afscheid namen nog een mooi cadeau, met onder andere een dagboekje. Na de zegen was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee, en voor de kinderen natuurlijk fris. Wij mogen terug zien op een gezegende dienst.

Tekst: L.N. / foto’s: J.v.D,