Deze afscheidsdienst van vier jongeren van de kindernevendienst stond onder leiding van zr. Froukje Wesseling met als thema “Samen sta je sterk”. Wij begonnen de dienst met het lied “Feest in de kerk”. Nicolien stelde de 4 kinderen voor die afscheid namen en vertelde iets over hun hobby’s, eten enz. Catleen Kempenaar (die niet aanwezig was), Durk Holthuis, Jorn Dijkstra en Wilko Hamstra. Samen zongen wij de tien geboden op de melodie van “Jezus, die van ons verwacht”. Froukje vroeg de kinderen om naar voren te komen en die kregen allemaal een tak die ze mochten breken, om er daarna een bos van te maken, die niet meer te breken was. Zo bedoelde Froukje dat het samen met God goed is en niet te breken is. Twee kinderen lazen de schriftlezing voor uit Prediker 4:9-12, waarna wij zongen “Samen is veel leuker”. In de verkondiging ging het over het alleen zijn, het is niet goed dat mensen alleen zijn. Alleen is maar alleen, maar met z’n drieen is nog beter, samen met God. Froukje ging aan het vlechten doormiddels een drietal koorden die in de kerk hingen. Bij het drievoudig koord hoort ook God er bij, zo legde Froukje dat uit, al vergeten wij dat maar al te vaak. Overstapmoment: de drie jongens kregen uit de hand van Ingrid Dijkstra een eigengemaakte armband cadeau. Ook Afke van Doezum had nog een cadeau voor de jongens namens de kindernevendienst. Na de collecte zongen wij als gemeente het toepasselijke  lied “Tienduizend redenen tot dankbaarheid”, al was dit voor sommige gemeenteleden erg zwaar vanwege familie omstandigheden. Een gezegende en waardevolle dienst.

tekst: L.N.   foto’s J.v.D