Zondagmorgen 5 mei werden er in onze gemeente ambtsdragers bevestigd door ds. Sj. Maliepaard uit Barneveld, te weten twee ouder-ouderlingen Marja Schippers, Ida Nicolai, twee diakenen André Postma en Auke vd Veer en jeugdouderling Tamara Spoelstra. “Ik wil zingen van mijn Heiland” was één van de mooie liederen die gezongen werden in deze dienst. Na de leefregel was het de beurt aan het kinderlied “van A tot Z” waarbij de kinderen naar voren kwamen om na het lied naar de kinderneven dienst te gaan. Joh. 21: 1-14 was de schriftlezing met als thema “U zult vinden” wat ging over de verschijning van Jezus aan het meer van Tiberias aan de discipelen. Na de verkondiging werden de ouder-ouderlingen, diakenen en de jeugd- ouderling bevestigd door ds. Sj. Maliepaard. Vervolgens zong de gemeente hun toe met het lied “Heer, ik kom tot U”. De voorzitter sprak de nieuw bevestigde ambtsdragers bemoedigende woorden toe, en bedankte de aftredende kerkenraadsleden voor  hun welwillende inzet. Na de dienst was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

 

foto’s J.v.D.   tekst L.N.