Zondagavond 18 nov. j.l. gaf Wim Pols met zijn band voor de twaalfde keer weer een concert in onze kerk. Om half acht heette Jenne Mulder een ieder welkom en kon het concert beginnen. Bijna 200 mensen konden genieten van nummers zoals: In the eye of the storm, Niet janken maar danken en Keep on the sunny side. In de pauze was er gelegenheid om een kopje koffie of thee te nuttigen in het Lichtbaken. Na de pauze ging het concert verder met oude en nieuwe nummers van hun verschillende cd’s. Een gedeelte van de verkoop van de cd’s gaat naar een goed doel, vooral kleinschalige projecten van Nederlandse echtparen die in de ontwikkelingslanden evangelisatie en praktische hulp combineren. Hans, de bassist van de Trailband, deed aan het eind van hun optreden een overdenking met als thema: Romeinen 8, Niets kan ons scheiden van de liefde van God.

Jenne en Wieke met hun team mogen terug zien op een gezegende en geslaagde avond.

 

Tekst L.N. / foto’s L.N.