Deze speciale dienst, die onder leiding stond van ds. S. Maliepaard uit Barneveld, werd begonnen met lied 278: 1 en 2. Daarna volgde de zegen en het lezen van de wet met als inhoud: moeten wij ons niet mooier voordoen als wij al zijn. De doop werd aangevraagd door Tjeerd en Tamara voor hun dochtertje Cornelia en door André en Hinke voor hun dochtertje Annalies. Na het doopformulier en het ja-woord van beide ouderparen werden de kinderen ten doop gehouden. Het lied na de doop dat door de doopouders zelf was uitgekozen, was Opwekking 733: “Ik herleef”. Wijkouderling Hepie Veenstra overhandigde de doopouders een doopkaart en wensten hun Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. De kinderen van de nevendienst hadden een presentje voor de ouders. Voordat de kinderen naar de nevendienst gingen, werd het kinderlied “God heeft jou gemaakt” gezongen. De verkondiging die ds. Maliepaard hield was uit Psalm 36 met als thema: “Want bij U is de bron van het leven”. Na de verkondiging is Janneke Kloosterman-Vellema bevestigd in het ambt tot ouderling-scriba van onze gemeente. Na een volmondig ja-woord gaf ds. Maliepaard de volgende woorden mee voor Janneke: Drinken uit de bron. Samen als gemeente zongen wij haar toe uit de mooie psalm 139: vers 1 en 2, Heer die mij ziet zoals ik ben. De scheidende scriba Marten Claus bood Janneke een roos aan met een tekst. Na de dankgebeden zongen wij ons slotlied uit psalm 150 vers 1 en 2. Na de dienst was er gelegenheid om de doopouders en de nieuwe scriba te feliciteren en hun sterkte toe te wensen met hun kinderen en de scriba taken. Ook was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij als gemeente mogen terug zien op een gezegende dienst.

tekst L.N.   foto’s J.v.D.