Zondagmorgen 16 juni hebben we een prachtige doopdienst gehad.

Onder leiding van ds. M.J. Koppe uit Dokkum werden tijdens de dienst 2 kleine kinderen gedoopt:

Lucas, zoontje van Klaas en Gilda Poelstra, en Elise, dochtertje van Rob en Geertje van Houten.

Ds. Koppe had als bijbelgedeelte gekozen voor Handelingen 19 vers 1-7.

Deze tekst gaat over de waterdoop van Johannes en de doop van de Geest die wij van de Here Jezus ontvangen als we daarom vragen.

Het is een prachtige dienst geworden en na de dienst konden we nog even napraten onder het genot van een kopje thee, koffie of fris.

Tekst: F.T. / foto’s: JvD