Zondagavond 8 april hebben we als gebedsgroep een kerkdienst georganiseerd met als thema : Het huis van gebed. Wij waren verheugd dat er ca 30 gemeenteleden aanwezig waren. Het was een laagdrempelige dienst. Met een lach en een traan. Ook was er gelegenheid voor persoonlijk gebed en eventueel zalving. Het was een fijne dienst. Er volgen dit jaar nog meer gebedsdiensten . Bent u ook nieuwsgierig? U bent van harte welkom. Data volgen nog.  Via de Wegwijzer en de afkondigingen.