In het diepste geheim……………………………..

Wij, als westerlingen, vinden het doodnormaal dat we in alle vrijheid ons christelijk geloof kunnen en mogen belijden.

Ook in ons land kunnen we iedere zondag, zonder angst te worden opgepakt, kerkdiensten bezoeken, de bijbel lezen, bidden, liederen zingen tot eer van onze God en met elkaar luisteren naar de verkondiging van Gods Woord.

Jammer genoeg is ook in ons land, net zoals in zoveel welvarende westerse landen, het aantal  gelovigen flink op z’n retour.

Velen denken God niet nodig te hebben en de regie over hun leven zelf in handen te hebben.

Hoe anders is dat in een groot aantal landen overal ter wereld, waar mensen vanwege hun geloof worden vervolgd, gearresteerd, gevangen gezet, gemarteld en ook worden gedood.

Een schrikwekkend voorbeeld daarvan vinden we in het bijna hermetisch afgesloten land Noord- Korea.

Toch lukt het om, o.a. door de organisatie “Open Doors”, bijbels te smokkelen naar dit land, waar De Grote Leider, Kim Jong- un, de enige is die als God mag ( moet) worden aanbeden.

Noord- Koreanen, die tot geloof zijn gekomen, kunnen alleen hun medegelovigen ontmoeten op geheime plaatsen, vaak bij andere mensen thuis,waarbij ze uiterst voorzichtig te werk moeten gaan.

Om niet op te vallen komen ze vaak bij elkaar in schemerige ruimtes, waarbij geen enkel geluid door de muren naar buiten mag doordringen.

Daarom wordt er ook “fluisterend “gezongen. Voortdurend waakzaam. Ook is het vaak niet mogelijk hun eigen kinderen te vertellen van de Here Jezus, omdat deze kinderen in hun onschuld door loslippigheid hun ouders zouden kunnen verraden, met als gevolg gevangenisstraf en martelingen.

Niet alleen de “schuldige” wordt gestraft, maar ook diens ouders en vrouw en kinderen.

Ondanks al die moeilijkheden is de honger naar het Woord ontzettend groot en is men bereid daarvoor grote offers te brengen.

 Geloofsbelijdenis uit Noord- Korea

1 Wij willen leven naar Gods Woord.

2 Wij willen ons leven riskeren uit liefde voor onze naasten, zodat ook zij christenen kunnen worden.

3 Wij willen anderen troosten en degenen die lijden bijstaan!

4 Wij accepteren blijmoedig, dat wij om de naam van Jezus Christus

bespot,  vernederd en gediscrimineerd worden.!

5 Vervolging en lijden zijn ons tot vreugde en eer, voor de Levende Heer!

6 AMEN.

Op zondagavond 17 november jl. was een spreker van Open Doors uitgenodigd om samen met ons een geheime “kerkdienst te houden op een “geheime” plaats in Harkema.

In de winkel van Gea’s Textiel aan de Reitsmastrjitte waren ongeveer 50 mensen bij elkaar gekomen, om tussen de kledingrekken en in het halfduister God te loven en te prijzen, “fluisterend” te zingen en te bidden voor onze onderdrukte broeders en zusters in Noord- Korea.

De spreker vertelde dat hij samen met zijn vrouw  en medereizigers een aantal keren in Noord -Korea was geweest.

Ze verbleven daar in een hotel, waarbij ze voortdurend door twee gidsen werden “begeleid” en met geen mogelijkheid in contact konden komen met de plaatselijke bevolking.

Zelfs toen één van de medereisgenoten tijdens een excursie van enkele dagen wegens ziekte in het hotel moest achterblijven, werd zij constant bewaakt door Koreaanse veiligheidsmensen.

In het hotel werden hun de lekkerste gerechten voorgeschoteld om hen te laten geloven dat Noord-Korea een  welvarend land is. De spreker, zijn vrouw en zijn medereizigers konden echter van al deze heerlijkheden geen hap door hun keel krijgen, in de wetenschap dat miljoenen Noord-Koreanen als slaven worden behandeld en met een minimaal rantsoen moeten zien te overleven.

Ook zijn er verhalen van toeristen, die door de Noord-Koreaanse machthebbers naar een “christelijke kerk” werden gebracht met “echte “ouderlingen  en een “echte” predikant, om hen te overtuigen dat in Noord-Korea geen sprake is van christenvervolging. Alles in scene gezet en opgevoerd als een slecht toneelstuk.

Gelukkig heeft de Heere het mogelijk gemaakt dat er, ondanks alle tegenwerking van het totalitaire regime, toch via “smokkelaars” bijbels het land binnenkomen.

De honger naar het Evangelie is ontzettend groot, en de vraag naar bijbels blijft toenemen.

De spreker van de avond benadrukte dat we moeten blijven bidden voor deze vervolgde christenen.

Vrijgekomen gevangenen hebben verteld, dat zij tijdens hun gevangenschap constant hebben “gevoeld” dat er voor hen werd gebeden, en dat hun dat de kracht gaf om niet op te geven.

De spreker gaf aan er van overtuigd te zijn,  dat als we met elkaar blijven bidden voor onze medegelovigen, er een ommekeer zál komen. Dat zelfs de dikste muren zullen vallen, net zo als de Berlijnse muur in 1989.

Dat regimes, zoals het Noord-Koreaanse met hun “Grote Leider”, eens ten val zullen komen.

Laten we daarom ook bidden dat Kim Jong-un eens tot inkeer mag komen.

Dat er maar één God is, die de wereld in Zijn hand heeft en dat Hij allen die geloven in die Ene Heer, ook onze Noord-Koreaanse broeders en zusters, eens Thuis zal brengen bij Hem in het Vaderhuis.

 

Beste broeders en zusters, een oproep : blijf voortdurend bidden voor al die vervolgde christenen , overal op deze wereld !!

Tijdens de “geheime”kerkdienst bracht de gehouden collecte een bedrag op van  € 230,25.

Wilt u het werk van Open Doors steunen ?

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer:

NL08 INGB 0000 007733  t.n.v. Stichting Open Doors

 

Informatie over het werk van Open Doors is te verkrijgen bij Ambassadeur Ida Nicolai,

Dûbele Wite 21, 9281 JX, Harkema / Tel.nr. 06-20812264