In het decor van “it iepen loftspul” op het themapark klonken zondagmiddag de klanken van psalmen, gezangen en evangelische liederen tijdens de evangelisatiebijeenkomst.

 “Harkema zingt” was het thema en het was onder de stalende zon genieten van de prachtige muziek van It Heideblomke .

Tussen de liederen door enkele woorden uit de bijbel met een korte toelichting ter overdenking.

Fijn dat de woorden van genade en vergeving op deze manier ook uitgedragen konden worden.

Na het afsluitende “Love shine a light” van It Heideblomke volgde een ovationeel applaus van het toegestroomde publiek.

Tekst MC / foto’s JvD