Voor wij naar de kerstdienst gingen werden wij ontvangen door een dorpsomroeper die ons vertelde van het kerstgebeuren. Eén maal binnen vertelde koning Herodes ons over de geboorte van een kindje Jezus. Daarna moesten wij ons laten inschrijven zoals ook Jozef en Maria  deden. Verder kwamen wij langs de engel en de herders die in het veld lagen. De herberg die nodigde ons uit om iets te drinken. Het laatste was de stal waar Jezus is geboren samen met Jozef en Maria.

Na de afkondigingen begon ons aanvangslied “Komt allen tezamen” wat uit volle borst werd meegezongen. De dienst die onder leiding stond van Nicolien Bergsma die de medewerkers (jongeren) bedankte voor het vele werk dat zei met de uitbeeldingen gerealiseerd hadden, een applaus ging op voor hun. Een toepasselijk gedicht werd voorgelezen door Aljan Veenstra die ook de laatste kaars aanstak. “Hoe gaat het nu verder”, een verhaal vanuit de herders verteld door Nicolien, waarna wij een paar mooie kerstliederen zongen. Het volgende verhaal ging over “Hoe zou het zijn als Jezus nu werd geboren”, geboren in een bushokje en in een winkelwagentje gelegd, wel typerend voor deze tijd is het niet? De overdenking met een preekbingo voor de jeugd, die een bingo had zei niet bingo maar gezegende kerstdagen. Nicolien ging ons voor in dankgebed waarna David Kloosterman nog een gedichtje voorlas. Tijdens de collecte was er een speciale collecte voor het Ronald MC Donalds huis in Beetsterzwaag gehouden. Na een gezegende en mooie dienst sprak Nicolien de volgende zegen uit:

Heer, maak ons tot mensen naar het beeld van Uw zoon
met ogen die niet alleen kijken maar ook kunnen aanzien
met oren die niet alleen horen maar ook kunnen luisteren
met een mond die niet alleen praat maar ook kan aanspreken
met een verstand dat niet alleen begrijpt maar ook kan verstaan
met een hart dat niet alleen klopt maar ook bewogen kan zijn
met handen die niet alleen grijpen maar zich ook kunnen openen
met voeten die niet alleen draven maar ook tegemoet kunnen komen
want zo zijn wij gezegend en elkaar tot zegen AMEN.

 

Tekst: LN / foto’s JvD