Een 84-tal kinderen met hun ouders bezochten het Sint Maarten feest. Een echte achter-, achter-, achter- achter-neef van Sint Maarten legde uit onder het vertonen van een filmpje wat eigenlijk de betekenis van Sint Maarten is. Bij de uitgang werden de kinderen verrast met een snoeppakket en een heerlijk knakworstje. Tevreden gingen de kinderen naar het volgende adres, ook de grote kinderen (ouders) hadden veel plezier. Het motto van dit gebeuren is: “DELEN IS GOED EN FIJN, DAT HEEFT SINT MAARTEN ONS GELEERD”.

tekst L.N. – foto’s L.N.