Het was een gezellige boel in het t’Lichtbaken zondagmorgen. De leiding had een broodmaaltijd verzorgd voor alle gemeenteleden, een 80-tal heeft hier gehoor aan gegeven, twee leden van Hiel Gewoan omlijstten de maaltijd met muzikale klanken. Na een goed verzorgde maaltijd konden wij deelnemen aan een aantal workshops, voor elk wat wils, voor groot en klein. Pieter (Kloosterman) en Pieter (Kamminga) waren druk in de kerk bezig om akkoorden uit hun gitaren te halen, en al gauw hadden een paar gemeenteleden de smaak te pakken om met hun mee te zingen. Ook buiten waren ze druk bezig om allerlei knutseldingen in elkaar te frutselen. Om half elf was het tijd voor de dienst in de kerk. Anita v/d Wal en mem deden de afkondigingen en er werd begonnen met het lied “Bouw Uw koningkrijk” waarna Nicolien ons uitlegde wat God met ons van plan is. Janneke Kloosterman vertelde een verhaal over gaven en talenten. Froukje Wesseling las de schriftlezing uit Nehemia 3: 33-38. Bouwen onder Gods leiding en vol te houden ook als het tegenzit. “Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan” was ons slotlied, en na de zegen konden de gemeenteleden een steentje leggen op het kruis voor in de kerk. Laten wij als gemeente dit thema onthouden: “BOUWEN ONDER GODS LEIDING”.

tekst L.N.  foto’s L.N.