Wij hebben nagedacht over hoe feestelijk wij de dienst gestart zijn met mooie vlaggen en vrolijke muziek. Het was ook echt feest want de tienerdienst bestaat 5 jaar. En wij hebben alle reden om daar trots op te zijn. Want de tienerdienst is een hele belangrijke bouwsteen voor de tieners van VGKN Harkema. Maar terwijl de leiding aan het bouwen was vonden ze zichzelf wel echt de besten van de wereld.

Zij stegen wel een beetje boven alles en iedereen uit.

Wij hebben de vergelijking getrokken met de mensen uit Babel. Zij vonden zichzelf ook zo enorm belangrijk zelfs zo belangrijk dat zij een toren wilden gaan bouwen die tot in de hemel zou reiken. Zij wilden zichzelf dus gelijk stellen met God. Maar dat was niet de opdracht die God de mensen had gegeven.

De mensen hadden de opdracht gekregen om de aarde te gaan bevolken en niet om allemaal op een kluitje te gaan wonen en zichzelf zo belangrijk te vinden.

God heeft de mensen toen in verschillende talen laten spreken. En niemand begreep elkaar meer. Uiteindelijk is iedereen naar een andere kant van de aarde gegaan. Want ze konden toch niet meer met elkaar communiceren.

Ook hebben wij gekeken naar wat er met Pinksteren gebeurde. Wonderlijk om te zien dat hier precies het tegenovergestelde gebeurde. Mensen uit alle windstreken waren bij elkaar gekomen. Op het moment dat de Heilige Geest over hen kwam, begonnen ze allemaal in klanken te spreken. Maar door de klanken heen verstond ieder zijn moedertaal en begrepen ze elkaar. Bijzonder om te zien hoe God werkt.

Wat is het dan ook belangrijk dat wij met elkaar op God gericht blijven. Want door Hem heen kunnen wij elkaar blijven begrijpen en kan zijn liefde door ons heen werken. Liefde die wij dan ook weer uit kunnen delen aan de mensen om ons heen. Want er is over de hele wereld maar één universele taal en dat is de taal van de liefde.

Wij mogen ons helemaal klein maken zodat God grote dingen door ons heen kan doen.

En daar zijn wij de tienerdienstcommissie erg hard bij nodig. Want zo lang zij inspirerende diensten bouwen, kunnen de tieners steeds dichter naar God toe groeien.

Tekst: JvdM / Fotoi’s: JvD