Afgelopen zondag 30 juni stond de ochtenddienst in de vGKN te Harkema in het teken van het “uitzwaaien” van onze World Servants groep.

Onder leiding van dhr. Marten Claus als voorganger mochten we luisteren naar een mooie preek over de wonderbare spijziging (5 broden en de 2 vissen). “Praise2him” (Cees en Jacob) verzorgden de begeleiding van de samenzang en zij zongen ons ook nog twee mooie liederen toe.

Van de jeugdouderlingen kregen we allemaal het zogenaamde pocketkruisje mee; dit kunnen we op project maar ook daarna altijd bij ons dragen wetende dat ook God altijd bij ons is.
Van de kerkenraad kregen we persoonlijk nog een mooie kaart met tekst mee.

Boukje sprak nog een woord van dank uit naar de gemeente voor de steun die we mochten ontvangen in wat voor vorm dan ook tijdens de voorbereidingen maar ook voor straks als we op project zijn.

Na het zingen van een zegenlied en het ontvangen van de zegen kon een ieder ons nog een goede reis toewensen. Aansluitend was er nog koffie/thee met cake waarbij we nog gezellig even konden napraten over de dienst.

Al met al was het een hele mooie gezegende dienst.

Ps. Halverwege de dienst werden we nog even opgeschrikt door het onwel worden van broeder Johannes van Dellen maar gelukkig gaat het weer goed, getuige ook de foto’s in het fotoboek die hij zelf de maandag alweer had geplaatst en opgestuurd.

Tekst: H.V. / foto’s: J.v.D.