Tienerdienst gehouden in de vGKN kerk, op zondagmorgen 4 maart j.l.

Voor de dienst liet de uitgenodigde praise-band Revival uit Marum
ons enkele liederen horen, daarna heette Hendrik Vries een
ieder van harte welkom in deze speciale tienerdienst. Anouk Kooistra
las de afkondigingen voor aangaande de gemeente. De Advents-
kaars werd gedoofd door Anita, en Esther las een toepasselijke tekst
daarbij. Jeltje v/d Meer deed de uitleg over: “Wie is Christen”, naar aanleiding
van een You-Tube filmpje waar mensen moesten raden wie van de drie
personen die zij zagen staan een echte Christen was. Drie van de leiding
speelden een schetsje over het Christen zijn. Jeltje v/d Meer hield in de
“Preek van de week” een uitleg over keuzes maken in het geloof. Geloof
als een kind. Hierna een filmpje over “Wie is God voor jou” die de tieners
een maand van te voren hadden voorbereid. Tenslotte eindigde Boukje
met gebed en konden de aanwezigen nog luisteren naar Revival, die
kosteloos optraden, maar……….wel een bijdrage vroegen voor hun project
Kenia-Support die zij een warm hart toedragen. Na de dienst was er een
chill-out onder het genot van een kopje koffie/thee en kon men nog even
napraten over deze mooie dienst.

tekst L.N. –  foto’s J.v.D.