Tienerdienst 8 oktober; You’ve got talent!

Deze tienerdienst stond in het teken van “You’ve got talent” oftewel “Jij hebt een talent”.

Speciaal voor deze dienst was de ingang van het Lichtbaken aangekleed als circus ingang want tijdens de dienst werd de film “the Butterfly circus” vertoond. De leden van de TD waren ook feestelijk gekleed voor deze gelegenheid.

Na opening en gebed werd begonnen met een spel. Dit spel heette ‘op het matje’; een erg leuk spel om het ‘ijs te breken’. Tijdens de dienst werd er zo nu en dan, via een interactieve presentatie een aantal vragen gepresenteerd die de tieners met hun mobiel konden beantwoorden. De antwoorden werden direct op het scherm getoond. Dit gaf een leuk resultaat bij sommige vragen.

In de film “the Butterfly circus” speelt Nick Vujicic, een man zonder armen en benen, als Will de hoofdrol. Hij maakte onderdeel uit van een freakshow omdat hij dacht verder niks te kunnen. Tot het moment dat hij kennis maakt met de directeur van The Butterfly circus. Die laat hem zelf inzien en erachter komen dat hij toch een talent heeft waarmee hij kan optreden in het circus. Zo ontdekt Will (Nick) dat hij een talent, een gave heeft.

In de bijbel in 1 Korinthe 12 staat geschreven dat wij allemaal een gave, een talent gekregen hebben van God, van de Heilige Geest en dat we allemaal verschillende talenten gekregen hebben. Dat talent mogen we inzetten hetzij in ons dagelijks leven maar misschien ook bij het dienen van onze Heer door je talent in te zetten voor werk binnen onze kerkelijke gemeente. Iedereen heeft er één gekregen en soms heb je het al ontdekt. Soms kom je er later achter maar dat we het gekregen hebben is zeker want dat staat in de bijbel.

In het tweede deel van 1 Korinthe 12 kwam naar voren dat we allemaal met onze verschillende talenten één ‘lichaam’ zijn, het lichaam van Christus. Zo kunnen we onze gemeente ook zien. Door onze verschillende talenten in te zetten kunnen we één gemeente, één lichaam zijn.

Met liedjes van Kees Kraaijenoord, Casting Crowns, Hillsong United werd de dienst muzikaal opgeluisterd.

Na een sketch van het Onze Vader, een dankgebed en de zegen was het tijd voor de chill out oftewel tijd voor wat fris, soep en chips.

Al met al kunnen we terugzien op een mooie gezegende dienst met een mooie opkomst wat betreft tieners. Top!