Zondagmorgen 28 januari was het binnen onze gemeente feest, waarom?
Froukje Wesseling, Frans van Herwijnen en Nicolien Bergsma werden deze morgen voorgesteld  aan onze gemeente. Deze dienst stond onder leiding van ds. Bloemendal. Na de groet werd stilgestaan bij het overlijden van Zr. Hamstra-Hoekstra. Na de leefregel en gebeden gingen de kinderen naar hun eigen dienst. De verkondiging was uit Richteren 7:1-22. Na de verkondiging gingen Froukje, Frans en Nicolien zich voorstellen aan de gemeente. Froukje is dankbaar dat zij zich nu als ouderenpastor onder de Harrekieten mag scharen, ik vind dit zo bijzonder, nu sta ik hier, bijna 51 jaar oud, zij houdt zich vast aan de tekst “Jozua, wees sterk en moedig”. Frans nam als voorbeeld dat 120 jaar geleden een man hier door Harkema liep, namelijk ds.Warmolts die later hier predikant werd. Hij had een welsprekende tekst die nog steeds hier op een bord in de hal hangt, “Zie hier Gods vinger” wat ook drie keer in de Bijbel staat. Frans kwam hier 10 jaar geleden een keer preken, mede door de Country Trail Band. Als laatste Nicolien, zij is al een tijdje bezig binnen onze gemeente, o.a. de peuterkerk die goed wordt bezocht door heiten en memmen, pake’s en beppe’s met hun kinderen en kleinkinderen. Ook houdt zij zich bezig met de jeugd binnen onze gemeente. Zij zegt ook dat wij een vurige gemeente moeten zijn en elkaar aanmoedigen. Na het afleggen van de belofte zongen wij als gemeente hun toe met het toepasselijke lied uit psalm 134:3. Als toegift traden Frans van Herwijnen en Cees Kuiper voor ons op met de liederen “Tienduizend redenen” en “Adonai”. DB-voorzitter Folkert Tabak sprak vervolgens de drie pastorale medewerkers toe en richtte zich tot de gemeente om niet achterover te gaan zitten maar een puzzelstukje te zijn. Als laatste kregen de drie pastorale medewerkers en Ida Nicolai, die de ziekenhuis bezoeken doet, een bloemetje aangeboden. Na de zegen was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee na te praten met Froukje, Frans en Nicolien. Wij mogen terug zien op een gezegende dienst.

tekst L.N. / foto’s J.v.D.